Audyt Energetyczny Budynku – Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

by | Apr 25, 2023 | Poradniki | 0 comments

Wykonujemy świadectwa charakterystyki energetycznej, charakterystyki energetyczne oraz audyty energetyczne!

Świadectwo charakterystyki energetycznej – dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia. Świadectwo charakterystyki energetycznej wykonywane jest dla budynków istniejących.

W związku z nowelizacją ustawy o charakterystyce energetycznej budynków od kwietnia 2023 obowiązkowe będą świadectwa charakterystyki dla budynków oraz lokali.

audyt energetyczny budynku

Kto jest zobowiązany do wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej?

  • właścicielu budynku lub części budynku
  • zarządcy budynku lub części budynku
  • osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
  • osobie, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
  • najemcy

 

W jakich przypadkach audyt energetyczny jest niezbędny?

Świadectwa charakterystyki energetycznej muszą być wykonane dla budynku lub lokalu w przypadku:

  • sprzedaży
  • sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  • wynajmu
  • nowych budynków lub lokali

świadectwo energetyczne

Jak długo ważne jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo energetyczne jest ważne 10 lat od daty jego wykonania. W przypadku wykonania prac termomodernizacyjnych lub instalacyjnych należy je wykonać ponownie, tak aby przedstawiało stan aktualny.

Kary za brak świadectwa energetycznego, czyli co zapewnia audyt energetyczny?

Nowe przepisy obowiązujące od kwietnia 2023 wprowadzają również kary za brak świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu. Kary mogą wynosić od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.

Charakterystyka energetyczna –  zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku lub części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku zawiera zestawienie planowanych rozwiązań z wymaganiami minimalnymi, jakie musi spełnić dany budynek, określonymi w przepisach techniczno-budowlanych. Zestawienie to dotyczy przede wszystkim izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych oraz wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. Charakterystyka energetyczna wykonywana jest dla projektowanych budynków.

 

zużycie energii

Audyt energetyczny – Co można zyskać?

Audyt energetyczny stanowi ocenę istniejącego stanu użytkowania energii w danym obiekcie oraz określa możliwości i środki służące do jego poprawy. Zawiera też także analizę ekonomiczno-energetyczną usprawnień w budynku wraz z wyborem optymalnego zakresu prac modernizacyjnych.

Audyt energetyczny ma na celu:

 przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej;

  • dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

Audyt energetyczny może stanowić dla właściciela budynku podstawę do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych z funduszy środowiskowych i programów strukturalnych (m.in. programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko).

Audyt energetyczny budynku w swoim najbardziej podstawowym zastosowaniu, dostarcza informacji na temat zużycia energii, bez względu na to, czy to dom jednorodzinny, kamienica po termomodernizacji, budynek biurowy czy jakiekolwiek inny rodzaj nieruchomości. Wykonanie audytu przez firmę Dimen to pewność w uzyskaniu planu na najbardziej korzystne warunku zasilania czy ogrzewania Twojego budynku. Serdecznie zapraszamy na naszą stronę na Facebooku oraz inne wpisy na naszym blogu.