Gazowe systemy grzewcze dla suszarni drewna

Gazowe systemy grzewcze dla suszarni drewna

Gazowe systemy grzewcze są bardzo atrakcyjną alternatywą dla inwestorów i mogą śmiało konkurować z tradycyjnymi kotłowniami na zrębki drewna czy też węgiel.
Oferujemy systemy w wariancie na gaz ziemny lub LPG (propan-butan lub propan).

W porównaniu do tradycyjnych kotłowni posiadają wiele zalet:

– koszty inwestycji niższe o nawet 75%
– sprawność wyższa o około 25%
– niższe koszty eksploatacji
– brak budynku kotłowni, magistrali przesyłu ciepła i innych
– mniejsza uciążliwość dla środowiska
– całkowicie zautomatyzowana praca całego systemu
– system grzewczy nie wymaga ciągłego nadzoru
– nie występuje ryzyko zamrożenia systemu – brak wody
– czas od uruchomienia do osiągnięcia pełnej mocy – poniżej 3 minut
– w wyniku spalania nie powstają żadne odpady stałe
– łatwa możliwość kontroli, sterowania i diagnostyki całego systemu grzewczego
– mniejsza ilość elementów podatnych na uszkodzenie
– nie wymaga budowania kotłowni wraz z budynkiem oraz magistrali przesyłowych
– mniejsze opory powietrza wewnątrz komory
– mniejsze zużycie prądu elektrycznego
– w przypadku awarii nie powoduje zatrzymania innych komór

Więcej

Suszenie drewna gazem jest już popularne w Europie Zachodniej, USA i Chinach. Dzięki najnowszym technologiom gwarantujemy bezpieczeństwo i niezawodność pracy naszych systemów. W przypadku, gdy inwestor posiada na działce gaz ziemny i gdy kieruje się rachunkiem ekonomicznym, wybór gazowego ogrzewania komór suszarniczych wydaje się wręcz oczywisty. Natomiast gdy suszarnia zasilana będzie gazem płynnym LPG, dostawca gazu wykonuje całą instalację i udostępnia na zasadzie dzierżawy.
Ponadto odpady drzewne są bardzo chętnie skupowane przez zawodowe ciepłownie, firmy przerabiające odpady na pellet, oraz producentów płyt wiórowych.

Dla każdego inwestora oferujemy bezpłatną kalkulację kosztów inwestycji i eksploatacji różnych systemów grzewczych.