Odzysk ciepła z technologii – gruntowa pompa ciepła z dolnym źródłem wykorzystującym wodę technologiczną z instalacji chłodzenia wtryskarek

by | Mar 9, 2023 | Realizacje | 0 comments

Celem inwestycji była zmiana źródła ciepła na bardziej ekologiczne z wykorzystaniem ciepła odpadowego z technologii, tj. rezygnacja z kotła olejowego na rzecz odnawialnego źródła energii jakim są gruntowe pompy ciepła. Inwestycja polegała na modernizacji źródła ciepła budynku przemysłowego z częścią biurową z wykorzystaniem odzysku ciepła z procesów technologicznych przy pomocy kaskady 2 gruntowych inwerterowych pomp ciepła o mocy 88 kW każda. Przed modernizacją jako źródło ciepła wykorzystywano ponad 20-letni kocioł olejowy o mocy 225 kW. Pompy ciepła produkują ciepło na potrzeby instalacji c.o. złożonej z 6 obiegów oraz dzięki wbudowanej technologii gazu gorącego zapewniają przygotowanie cwu poprzez przeciwprądowy wymiennik ciepła o mocy 51 kW. Warto wspomnieć również, że woda technologiczna z instalacji chłodzenia wtryskarek na hali produkcyjnej, stała się źródłem dolnym dla instalacji projektu. Postawiliśmy na najbardziej ekologiczny sposób ogrzewania.

pompy ciepła

Lokalizacja wspomnianej inwestycji to Oleśnica, przy ulicy Energetycznej. Montaż systemu grzewczego odbył się w budynku przemysłowo-biurowym. Temperatura pomieszczenia, w którym znajdują się pracownicy, bardzo szybko może osiągnąć żądany poziom, mamy niskie spadki energetyczne oraz znacząco zmniejszają się nam koszty eksploatacji, szczególnie w porównaniu ze znanymi i tradycyjnymi systemami grzewczymi. Montaż wspomnianego projektu, czyli instalację pompy ciepła, wykonaliśmy w 2022. Wewnątrz budynku wykonaliśmy również wyposażenie kotłowni, elektrycznym sterownikiem, który pozwala w łatwy sposób sterować parametrami ogrzewania, daje wysoki komfort, zapewnia efektywne ogrzewanie domu czy, jak w przypadku naszego projektu, biura. Gruntowe pompy ciepła to również sposób na ekologiczne ogrzewanie, szczególnie, gdy poprzednia instalacja została stworzona w bardzo starych technologiach o wysokim zużyciu zasobów.

Pompy ciepła w liczbach, czyli jaki jest zwrot inwestycji pompy ciepła?

Poniższy wykres przedstawia rozkład inwestycji w czasie. Zwrot kosztów nastąpił po mniej niż 5 latach, dzięki tańszym kosztom eksploatacyjnym. Ogrzewanie wody użytkowej oraz zwiększanie temperatury hali czy pomieszczeń, odbywa się zdecydowanie mniejszym kosztem, a aspekt ekologiczności systemu sprawia, że inwestycja to wyłączny zysk dla właściciela obiektu przemysłowego.
oszczędności pompy ciepła

Kolejny wykres to przedstawienie zwrotów kosztów oraz po nieco poniżej 5 latach realnych zysków pochodzących z oszczędności uzyskanych dzięki instalacji pompy ciepła w budynku.
eksploatacja pompy ciepła

Sprawdź pompy ciepłą w ofercie firmy DIMEN. Skontaktuj się z nami w przypadku pytań lub poszukiwania korzystnej oferty na stronie kontakt. Serdecznie zapraszamy również na nasze portale społecznościowe, a dokładniej Facebook, Instagram i LinkedIn.