Ogrzewanie obiektów przemysłowych

Ogrzewanie obiektów przemysłowych

Nowe konstrukcje obiektów przemysłowych stawiają przed projektantem specjalne wymagania – małe straty ciepła i związane z tym niskie obciążenia cieplne wymagają specjalnego podejścia do doboru i projektowania systemu grzewczego.

Nowoczesne systemy grzewcze

dla obiektów wielkokubaturowych oraz obiektów specjalnego przeznaczenia pozwalają na oszczędności eksploatacyjne rzędu 25% oraz niewielki koszt inwestycji. Po zapoznaniu się ze specyfiką obiektu przedstawimy Państwu wielowariantową propozycję rozwiązania systemu grzewczego, wykonamy projekt, zainstalujemy urządzenia, przeprowadzimy rozruch i przekażemy do eksploatacji. Oferujemy obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną