Rekuperacja

Rekuperacja

Czym jest REKUPERACJA?

Rekuperacja ciepła (łac. recuperatio) – odzyskiwanie energii termicznej gazów odpadkowych i spalin, w celu dalszego jej wykorzystania. Proces ten prowadzony jest w różnego typu urządzeniach zwanych rekuperatorami. (źródło: Wikipedia.pl) W wentylacji mechanicznej rekuperacją nazywamy proces odzysku ciepła z powietrza wywiewanego i oddaniu go powietrzy nawiewanemu. Proces ten prowadzony jest przez urządzenie zwane rekuperatorem.

(rys. źródło: http://www.bartoszwentylacja.com.pl )

Czym jest REKUPERATOR?

Rekuperator jest to urządzenie odzyskujące energię cieplną. W zależności od rodzaju zastosowanego wymiennika jego sprawność może być rożna np.:
Rodzaj wymiennika
Sprawność:
krzyżowy 45-55%
przeciwprądowy 50-70%
obrotowy 80-85%
spiralno-przeciwpradowy ~85%

Czy rekuperacja jest niezbędna?

Wentylację mozna podzielić na nstępujace grupy:
– grawitacyjna ( poweirtrze do powmieszczenia dostaje się nieszczelnościami i nawiewnikami, a odprowadzane jest przewodami kominowymi)
– wymuszona:
-nawiewna / nadciśnieniowa (Urządzenia elektryczne – wentylatory – wymuszają nawiew, a wywiew realizowany jest przez przewody wentylacyjne lub wywiewniki w ścianach)
-wywiewna / podciśnieniowa (Urządzania elektryczne – wentylatory – wymuszają wywiew powietrza, które dostaje się do pomieszczenie przez nieszczelności i nawiewniki)
-nawiewno-wywiewna (Nawiew i wywiew realizowany jest przez urządzenia elektryczne. Typ ten możn być pod- lub nadciśnieniowy.)
Ponieważ nowo budowane budynki posiadają szczelne okna i drzwi oraz nie wykonuje się w nich dodatkowych nawiewników nie działa w nich wentylacja grawitacyjna oraz nie jest odpowiednio wydajna wentylacja wywiewna ( wentylatory łazienkowe).

W tym przypadku, ze względów zdrowotnych, zaleca się zorganizowaną wentylacje nawiewno-wywieną z rekuperacją.

Jak wybrać rekuperator?

Skontaktuj się z nami w celu prawidłowego doboru urządzenia do Twoich potrzeb